Glasajte za najbolju reklamu u 2011. godini


Dosta zanimljivih i smešnih reklama, a ja ću vam ovde prikazati nekoliko njih koje su po mom mišljenju najbolje.

Prva reklama koju ću vam predstaviti, je reklama za Pepsi Max koja se zove "Love Hurts" - smešna priča o tome kako ljubav traži žrtvovanje. Reklamu možete pogledati - KLIKNI OVDE.

Druga dobra reklama je za Doritos, a zove se "Birthday wish" - smešna reklama - šestogodišnji dečak treba da zamisli želju za rođendan i ona će se ostvariti, umesto njega to čini njegov otac, pogledajte njegove želje - KLIKNI OVDE.

Sledeća dobra reklama je takođe za Pepsi Max i zove se "Torpedo Cooler" - po meni zanimljiva i smešna reklama i ako neki kritičari ne kažu tako vredi je pogledati - KLIKNI OVDE.

Još jedna reklama za Pepsi Max koja se zove "First Date" - prvi izlazak, o čemu razmišlja devojka, o čemu muškarac (dok nije tu pepsi) - KLIKNI OVDE.

To su neke reklame po mom izboru, nadam se da su i vama bile zanimljive. Inače za ove reklame možete glasati na sajtu - www.crashthesuperbowl.com.

Koja je reklama po vama najbolja?


Нема коментара

Komentari će biti pregledani pre objavljivanja.

MIlan Stanojevic. Copyright Blog Jaka Šifra 2010. - 2015. Омогућава Blogger.