RadioSure - slušajte radio preko interneta


Ovaj besplatan program koga možete preuzeti sa sajta skidajmo - KLIKNI OVDE vam omogućava da slušate više od 12 hiljada online radio stanica. Veličina ovog programa je samo 3.95 MB

Kada instalirate i pokrenete ovaj program, pojavlju je vam se jedan prozor u kome se pojavljuje lista radio stanica kao i zemlja iz koje je, jezik i žanr koji se pusta.

Na dnu stranice se nalaze kontrole za jačinu zvuka. Imate i mogućnost snimanja (kliknite na ovaj crveni kružić za početak snimanja i opet za prekid snimanja) U opcijama (drugo dugme sa desne strane) možete izvršiti podešavanja, između ostalog i folder u kome će se sačuvati snimanje.

Dosta je jednostavan za korišćenje tako da ne bi trebalo da bude problema u snalaženju sa ovim programom.

Нема коментара

Komentari će biti pregledani pre objavljivanja.

MIlan Stanojevic. Copyright Blog Jaka Šifra 2010. - 2015. Омогућава Blogger.