Advertisement

Responsive Advertisement

eračun - Primajte račune preko interneta


Kompanija Telenor vam daje mogućnost da račun na papiru zamenite mnogo lakšim i bržim načinom naplate. Ova kompanija pruža uslugu e-račun za korisnike nekog od Telenorovih postpejd ili kombinuj tarifnih paketa i Internet portala Moj Telenor.

"Postupak aktivacije je krajnje jednostavan. Na portalu Moj Telenor najpre odaberite Usluge, pa opciju e-račun. U prazno polje upišite e-mail adresu preko koje ćete primati račune, a zatim odaberite link iz e-mail poruke koja će vam biti isporučena na navedenu adresu u roku od nekoliko sekundi. Odmah po aktivaciji servisa dobićete novu mogućnost da besplatno, preko opcije WEB2SMS, šaljete poruke sa računara ka brojevima u okviru Telenorove mreže." - Telenor.rs

Ovu opciju WEB2SMS besplatno slanje poruka, možete koristiti dok ste prijavljeni za uslugu e-račun. U elektronskoj formi računa se nalaze svi podaci koje ste dobijali sa računom na papiru, tako da nećete biti uskraćeni za informacije.


Ovim načinom primanja računa smanjuje se potrošnja papira i na taj način doprinosite očuvanju životne sredine. 


Постави коментар

0 Коментари