VipMobile - Online račun


Online račun

VIP Mobile svojim korisnicima pruža uslugu "online račun" pomoću koje daje mogućnost svojim korisnicima da upravljaju svojim nalogom i pogodnostima koje je Vip pripremio za njih.


Preko online računa možete:

  • proveriti detalje postpaid računa
  • informisati se o trenutnom zaduženju
  • pristupiti računima za poslednjih 12 meseci
  • pristupiti listingu poziva za poslednjih 6 meseci
  • preuzeti kopije izdatih računa 

Нема коментара

Komentari će biti pregledani pre objavljivanja.

MIlan Stanojevic. Copyright Blog Jaka Šifra 2010. - 2015. Омогућава Blogger.