Advertisement

Responsive Advertisement

Zaštitite Word dokument od promena

Autor: Milan Stanojević http://jakasifra.blogspot.com/ - Kreirali ste Word dokument i ne želite da neko vrši izmene u njemu, da menja font, veličinu slova, da menja tekst i slično, želite da omogućite da svi mogu da čitaju taj dokumenta, a da samo vi možete da vršite izmene u njemu.
Za to postoji rešenje, Microsoft Word vam daje mogućnost da stavite šifru, i tako onemogućite drugima da menjaju vaš tekst. To ne znači da ostali neće imati pristup dokumentu kao kad zaključate ceo dokument  već će imati mogućnost samo da čitaju tekst bez mogućnosti njegovog menjanja.


Otvorite dokument koji želite da zaštitite. Kliknite na karticu "review" (br. 1)  i u delu "protect" izaberite opciju "protect document"(br. 2). Iz padajućeg menija izaberite "Restrict Formatting and Editing" (br. 3).

Sada se u desnom delu prozora otvara nov prozor "Restrict Formatting and Editing". U delu "formatting restrictions" štiklirajte "Limit formatting to a selectionn of styles" da bi zabranili promenu fonta, veličine slova....tj. formatiranja teksta. Klikom na "settings" možete podesiti šta od formatiranja je zabranjeno.

U delu "editing restictions"  možete zabraniti promenu teksta, odnosno dozvoliti samo mogućnost čitanja ukoliko štiklirate opciju "Allow only this type of editing in the document" i izaberete opciju "no changes (read only).

Kada ste i to uradeli kliknite na "yes, start enforcing protection". Kako ovo izgleda prikazano je na slici ispod, da bi videli sliku u punoj veličini dovoljno je da kliknete na nju.Sada vam se otvara prozor gde trebate da unesete šifru koju želite. Prozor izgleda ovako.

Pokušajte da brišete tekst, videćete da to nije moguće. Pokušajte da promenite boju teksta biće ista situacija. Ukoliko pak želite da prekinete sa zaštitom kliknite na "stop protection" (do njega dolazite ovako: review-"Restrict Formatting and Editing"-"stop protection").


Постави коментар

0 Коментари