Advertisement

Responsive Advertisement

Power Point prezentacije - Osnove


Power Point - OSNOVE

PowerPoint prezentacije se sastoje iz više slajdova. Ti slajdovi mogu da sadrže tekst, slike, video i druge fajlove. 

Kada pokrenete Microsoft Power Point, on se otvara u tkz. normalnom prikazu u kojem možete da kreirate slajdove i da radite sa njima.

1.  U levoj strani prozora, u kartici slajdovi (eng. slides), vrši se prikaz slajdova koje ste napravili. Kada dodate još slajdova, možete da kliknete na sličicu, u okviru kartice slajdovi i da taj slajd bude prikazan u centralnom delu prozora ili možete da prevlačite sličice kako bi rasporedili slajdove u prezentaciji. U ovom delu prozora možete dodati nove slajdove (desni klik na slajd pa new slide...) ili da obrišete neke slajdove (desni klik na slajd koji želite da obrišete pa delite slide).Kliknite na sliku da bi je videli u punoj veličini

 2. U centralnom delu prozora, nalazi se prikaz slajda, možete da izaberete različite izglede vašeg slajda, da menjate pozadinu i sl. Desnim klikom na ovaj prazan prostor i odabirom opcije layout, možete da izaberete različite "teme" kako želite da izgleda vaš slajd.

3. Deo koji je na slici iznad označen brojem 3, predstavlja mesto gde ćete uneti naslov. Taj, tačkicama uokviren, prostor predstavlja mesto gde možete da ukucate tekst, da dodate slike grafikone i sl. Klikom na ovaj prostor, i povlačenjem njihovih ivica, možete menjati njegovu veličinu i poziciju na slajdu.

 4. U donjem delu prozora, pod nazivom beleške (eng. note), možete uneti razne beleške o trenutnom slajdu. Ove beleške možete prikazati publici kojoj prikazujete prezentaciju ili ih pak, možete koristiti kao reference u vašem izlaganju prezentacije.

Kako da kreirate novu prezentaciju?


Ukoliko želite da napravite novu prezentaciju kliknite na dugme microsoft office i iz padajućeg menija izaberite opciju New - izaberite blank presentation i kliknite na create. Mnogo lakši način je prečica Ctrl + N kojom automatski kreirate novu prezentaciju.


Kako da sačuvate prezentaciju?


Prezentaciju možete sačuvati tako što iz padajućeg menija koji se otvara klikom na dugme microsoft office
izaberete opciju save as i iz liste izaberete format u kome želite da vaša prezentacija bude sačuvana.

Na raspolaganju su vam power point presentation - to je format koji možete otvoriti samo u office 2007 i novijim programima, power point 97 - 2003 - ako prezentaciju snimite u ovom programu ona se može otvarati u svim office programima počev od Office 97. Još jedan interesantan format koji vam je na raspolaganju je power point show (.ppsx) - ako otvorite prezentaciju koja je snimljena u ovom formatu, automatski se pokreće slaide show vaše prezentacije.

Kada ste izabrali format u kome želite da snimite prezentaciju, u novootvorenom prozoru unesite ime i odaberte mesto na računaru gde želite da je snimite i kliknite na save.

Постави коментар

0 Коментари