Advertisement

Responsive Advertisement

Koliko električne energije troši računar i kako smanjiti potrošnju?

Ovde ću vam izneti neke statistike o potrošnji električne energije vašeg računara, kao i savete kako da smanjite tu potrošnju.
Elektricna energija
Koliko električne energije troši računar?

Koliko električne energije troši vaš računar?Desktop računar 60-250 watts
Laptop 15-45 watts
Kada je uključen screen saver 60-250 watts (isto)
Kada je uključen sleep/standby mode 1 -6 watts


MONITOR

Običan CRT monitor 17" približno 80 watts 
19" LCD 17-31 watts
20-24" LCD 18-72 watts 
Kada je uključen screen saver potrošnja je ista
Sleeping monitor 0-15 watts
Ako isključite monitor na dugme 0-10 watts

Kako da izračunate trošak električne energije računara?
Kako da smanjite potrošnju električne energije

Ukoliko ste jedni od onih koji nikada ne gase računar, a desi se da ga i ne koriste više sati, onda bi trebalo da podesite vaš računar da se automatski prebaci na sleep mode.

Kada vaš računar spava (tj. kada je na "sleep", "standby" ili "hibernate") on troši od 1-6 watts, što je mnogo manje nego kada ga ostavite uključenog, a ne koristite ga.

Podešavanja automatskog gašenja monitiora i uključivanja sleep moda možete izvršiti ovde

Start - Control Panel - Power Options


Постави коментар

0 Коментари