Advertisement

Responsive Advertisement

Šta PHP programski jezik čini tako popularnim?

Gost bloger - Vladan Stavric za blog Jaka Šifra. - Upoznajete rad Web servisa na konkretnom primeru. Saznajte kako se može uzeti sadržaj sa sajta, a da se ne nalazi na istom sajtu, takozvani hack metod.

Šta PHP programski jezik čini tako popularnim?

PHP slikaWeb servisi su ustvari aplikacije koje se nalaze na web serverima i čine da sadržaj bude dostupan. Danas se došlo do toga, da se čak i celi Operativni sistem nalazi na servisu i pruža uslugu, kao što je OS Chromium.
Raniji tekstovi ovog autora:  Singlton baza pattern plus CRUD (create read update delete)


Jedan Web servis se nalazi na youtube snimku ispod sa objašnjenem funkcionisanja. Koristi se Objektno orjentisano programiranje.

**VIDEO JE IZBRISAN
Постави коментар

0 Коментари