PHP Tutorijali: Instalacija i podešavanje

Ukoliko želite da počnete da učite PHP, pogledajte video tutorijal easyPHP 16.1.1 - instalacija i podešavanje i nastavite da pravite blog jer ćemo periodično objavljivati PHP tutorijale.

PHP Tutorijali: Instalacija i podešavanje
PHP Tutorijali: Instalacija i podešavanje

 easyPHP 16.1.1 - instalacija i podešavanje

Zbog onih koji žele da nauče programiranje, počećemo da prenosimo PHP video tutorijale koje radi PHP Škola.

U prvom tutorijalu koji prenosimo govori se o instalaciji i osnovnim podešavanjima.
Ranije smo na blogu već prenosili video tutorijale, ali se tada radilo o HTML tutorijalima.Нема коментара

Komentari će biti pregledani pre objavljivanja.

MIlan Stanojevic. Copyright Blog Jaka Šifra 2010. - 2015. Омогућава Blogger.