Advertisement

Responsive Advertisement

Kako uporediti dva Word dokumenta i videti gde se oni razlikuju?

Ukoliko imate dva dokumenta u Wordu koja želite da uporedite, pokazaću vam kako da u samo nekoliko klikova dobijete spisak svih razlika.

UPOREDI WORD DOKUMENTA


Kako proveriti gde se razlikuju dva dokumenta u Word-u?

Ukoliko imate dve slične verzije istog dokumenta, kao što je nacrt nekog rukopisa ili šablon ugovora, kao i revidirane ili uređene verzije istog dokumenta, možete koristiti funkciju "Compare" kako biste videli razliku između te dve verzije dokumenta.

Ovo je veoma korisna opcija u pravnim poslovima, gde izmena jedne reči može biti veoma bitna, ali i u drugim poslovima gde je bitno utvrditi sve izmene koje su napravljene.

 Opcija Review - Compare - Compare... upoređuje dva dokumenta koja ste izabrali i prikazuje koje su razlike.

 Upoređivanje Word dokumenta Review - Compare - Compare...

Kada ste otvorili dokument i kliknuli na Compare... opciju, kao što je prikazano na slici iznad, otvara se novi prozor gde treba izabrati Word dokumente koje želite upoređivati.

Ukoliko ostavite podrazumevana podešavanja, program će i različit font ili drugo formatiranje prikazati kao razliku, a ako vam to nije toliko bitno kliknite na opciju MORE da biste izabrali šta sve želite da Word upoređuje u dokumentima. U našem primeru ispod, kao što vidite, isključili smo da različito formatiranje teksta pokazuje kao razliku, tako da različit font u našem slučaju neće biti prikazan kao razlika.

Izaberite Word dokumente koje želite upoređivati

 Kada ste izabrali šta sve želite da upoređujete i kada ste kliknuli na ok, otvara se novi Word dokument gde možete pregledati razlike u dokumentima.

Sa leve strane su prikazane sve razlike koje postoje, dok gore imate opciju Accept ili Reject za prihvatanje ili odbijanje izmena koje su napravljene.

U sredini takođe možete videti obeleženo u kom redu se nalaze izmene, dok se u trećoj sekciji sa desne strane nalaze uporedo oba dokuementa.

Prikaz razlika među dokumentima

 Постави коментар

0 Коментари