Kako da dodate fusnote?


Rad seminarskih, diplomskih i drugih radova zahteva da se u fusnotama navode autori čije ste tekstove koristili u svom radu. U vordu 2007 to nikada nije bilo lakše.


Dovoljno je samo da kursorom miša stanete na kraj teksta koji citirate i da kliknete na Insert Footnote.

Opcija Insert Footnote se nalazi u kartici References, u delu Footnotes. Nakon što kliknete na opciju Insert Footnote u delu teksta gde ste stavili kursor automatski se stavlja broj 1, dok se istovremeno u futeru podvlači crta, ispod koje takođe stoji broj 1. Na vama je samo da tu upišete autora i naziv knjige koju citirate.

Svakim sledećim klikom na ovu naredbu stavlja se fusnota pod rednim brojem 2 i tako redom, sve dok želite da ih stavljate.

Нема коментара

Komentari će biti pregledani pre objavljivanja.

MIlan Stanojevic. Copyright Blog Jaka Šifra 2010. - 2015. Омогућава Blogger.