Snimanje rada na racunaru

Program za snimanje i slikanje onoga što se dešava na desktopu?


Slučajno sam naišao na jedan besplatan program (Jing) koji omogućava da snimate ili slikate dešavanja na desktopu.
Program možete preuzeti sa sledeće adrese - klikni ovde
Jing je program koji vam omogućava da snimate/slikate vaš desktop, to ćete uradeti tako što ćete prevući krstć i definisati polje za slikanje/snimanje.
Kada završite snimanje/slikanje, svoj klip/sliku možete sačuvati na vaš računar ili uploadovati na Screencast.com.


Kako ovaj program radi?


Kada ste preuzeli i instalirali ovaj program, pokrenite ga. Kada ga pokrenete prikazaće vam se na vrhu desktopa u srediti jedan žuti polukrug koji izgleda ovako.

Kada miš privučete na taj polukrug, on postaje ovakav

Ukoliko kliknete na treći (br. 3) krug, tu možete vršiti podešavanja ovog programa. U drugom krugu (br. 2) možete videti istoriju snimljenih slika/klipova.
Ukoliko kliknete na prvi krug (br.1), pojavljuje vam se krstić kojim trebate da označite deo desktopa koji želte da snimate/slikate.
Kada odaberete željeni prostor to izgleda ovako.

Ukoliko kliknete na dugme označeno brojem 1, onda ćete slikati taj prostor koji ste označili.
Ako kliknete da dugme br. 2, počećete da snimate dešavanja u tom delu koji ste označili.
Ukoliko ne želite da slikate kliknite na dugme označeno brojem 3.
U prostoru označenom brojem 4 pokazuje se veličina izabranog dela desktopa.

Kada kliknete na prvo dugme otvara vam se nov prozor.

U njemu je prikazana slika koju ste slikali. Sa leve strane prozora nalaze se alati za editovanje slike. Kada ste završili sa editovanjem izaberite ime slike (polje označeno brojem 3) i kliknite na Save (br. 2).
Dugme broj 1 vam omogućava da sliku uploadujete na internet. Ukoliko ne želite da sačuvate sliku kliknite na dugme označeno brojem 4.Нема коментара

Komentari će biti pregledani pre objavljivanja.

MIlan Stanojevic. Copyright Blog Jaka Šifra 2010. - 2015. Омогућава Blogger.