Advertisement

Responsive Advertisement

Kreiranje dokumenata online - Google Doc


Gugl dokument (eng. google doc) vam omogućava da pravite dokumente, tabele i prezentacije online. Pravljenje online dokumenta možete započeti od početka ili da koristite neki od šablona. Imate mogućnost dodavanja tabela, slika, linkova  postoji opcija sortiranja, nabrajanja, menjanje fontova, možete dodati i komentare, fusnote i još mnogo funkcija. Gotovo da možete uradeti sve kao i u Microsoft Wordu.

Gugl dokumenti vam omogućavaju i otpremanje postojećih dokumenata iz vašeg računara, a podržavani formati su: DOC, XLS, ODT, ODS, RTF, CSV, PPT idr. 

Ovaj fantastični servis daje mogućnost da odaberete ko sve može da  pristupi određenom dokumentu, jednostavnim unošenjem mejl adrese te osobe. Možete podesiti i da svi mogu da vide taj dokument.

 Ono što je dobro u ovom servisu je to što nije potrebna nikakva instalacija programa i slično, potrebno je samo da imate internet konekciju i sve je besplatno.

Svoje dokumente koje ste kreirali preko gugl dokumenta možete skladištiti na internetu i organizovati i stavljati u foldere koje napravite, a imate mogućnost i snimanja tih dokumenata na vaš računar.

Sa kreiranjem gugl dokumenta možete početi tako što odete na www.google.com kliknete na još (eng. more) i iz padajućeg menija odaberete dokumenti (eng. doc)

Постави коментар

0 Коментари