Advertisement

Responsive Advertisement

Smernice i sugestije za pripremu Power Point prezentacije

Smernice i sugestije za korišćenje fontova, boja i grafike za pripremu PowerPoint prezentacija.
Priprema Power Point prezentacija

Smernice i sugestije za korišćenje fontova, boja i grafike za pripremu PowerPoint prezentacija. 


  • PowerPoint Slajd treba da naglašava bitne stavke, da bude kratak i direktan, da uključuje samo ključne reči i fraze za vizuelnu podršku predavaču.
  • Naslovi, podnaslovi i logoi treba da se pojavljuju na istim mestima na svakom slajdu.
  • Fontovi treba da budu stilski čitljivi. Preporučeni font - Arial.
  • NEMOJTE KORISTITI SVA VELIKA SLOVA - Učiniće tekst teškim za čitanje
  • Koristite istu pozadinu za svaki slajd
  • Koristite istu animaciju kroz celu prezentaciju
Mogu da vam preporučim i jedan veoma zanimljiv online alat za izradu prezentacija - Prezi. Pogledajte i uputsva za rad u Prezi-ju.

Ovo su bile samo neke smernice za pripremu prezentacije, detaljnije uputstvo sledi:

Osnovna uputstva za pravljenje Power Point prezentacija

Ovo je bila jedna zanimljiva prezentacija koju sam rešio da podelim sa vama, prezentaciju je napravio Bosiljčić Igor. Možete pročitati i uputstvo kako da napravite prezentacije online kao i power point osnove. Pogledajte kako možete da pratite ovaj blog

Постави коментар

0 Коментари