Advertisement

Responsive Advertisement

Kurs nemačkog jezika

"Ulaganje u obrazovanje je najbolja investicija." Zato novac koji ulažete u obrazovanje nemojte posmatrati kao trošak, već kao investiciju koja će vam se sigurno isplatiti u budućnosti. Prošle nedelje sam predstavio jedan kurs engleskog jezika, a danas preporučujem i kurs nemačkog jezika koji možete upisati u istoj školi stranih jezika.

Kurs nemačkog jezika u Beogradu

Nemački jezik pripada grupi zapadnogermanskih jezika. Govori ga 128 miliona ljudi u 38 država sveta. Akademija Oxford nudi kurseve nemačkog jezika za svakoga,  tu se nalazi kurs nemačkog jezika za početnike, kurs kao prirprema za Goethe ispite, ubrzani kurs nemačkog jezika, kurs nemačkog jezika za decu itd.

nemački jezik je jedan od pet jezika koji se najviše koriste na internetu
Kurs nemačkog jezika

Nemački jezik je jedan od tri svetska jezika koja se najviše uče u svetu, a jedna od pet jezika koji se najviše koriste na internetu.

Opšti kurs nemačkog jezika je podeljen na 6 nivoa (A1 - C2) koji su namenjeni polaznicima koji žele da napreduju u karijeri ili pronađu bolji posao, da poboljšaju svoje znanje ili uče iz hobija, da polažu međunarodne ispite itd. Ukoliko niste sigurni kom nivou pripadate možete polagati i test za proveru znanja.

Partner ovog teksta je Akademija Oxford.


Постави коментар

0 Коментари