Advertisement

Responsive Advertisement

Kako okrenuti stranicu u PDF dokumentu?

Pogledajte jedan online alat uz pomoć kojeg možete okrenuti stranice u PDF dokumentu za 90 odnosno 180 stepeni.

Do sada smo predstavljali razne online alate koje možete koristiti npr. za spajanje više PDF dokumenata, izmenu PDF fajla, otključavanje PDF fajla ili za dodavanje vodenog žiga PDF dokumentu, a u ovom tekstu će biti predstavljen i online alat za rotiranje stranica u PDF dokumentu.
Kako okrenuti stranicu u PDF dokumentu?
Kako okrenuti stranicu u PDF dokumentu?

Kako rotirati stranice u PDF dokumentu?

Dešava se da ste pogrešili prilikom skeniranja pa ste dobili PDF dokument sa pogrešno okrenutim stranicama. Da biste ispravili ovu grešku, nije neophodno da ponovo skenirate, već stranice u tom PDF dokumentu možete rotirati uz pomoć jednostavnog online alata.

Postoji više ovakvih alata, ali svi rade na istom principu pa ću vam najpre preporučiti ilovepadf rotate - ovde najpre kliknite na "Select PDF files" i izaberite PDF fajl čije stranice želite da okrenete.

Kada se PDF fajl učita, pređite kursorom miša preko njega i klikom na strelicu koja se pojavljuje u gornjem desnom uglu rotirajte vaš dokument kako želite.

Kada ste završili kliknite na dugme "Rotate PDF" i sačuvajte rotiran PDF dokument.

Pored ovog alata, za rotiranje PDF stranica možete koristiti i - https://www.rotatepdf.net/

Nadam se će vam ovaj alat biti od pomoći prilikom rotiranja stranica u PDF dokumentu.

Постави коментар

0 Коментари