Advertisement

Responsive Advertisement

Kako izračunati kvadratni koren nekog broja u Excel-u?

Pogledajte kako sve možete izračunati kvadratni koren nekog broja u Excel-u, koristeći nekoliko načina.

Kako izračunati kvadratni koren nekog broja u Excel-u?
Kako izračunati kvadratni koren nekog broja u Excel-u?

Kako da izračunate kvadratni koren nekog broja u Excel-u?


Ukoliko želite da izračunate kvadratni koren nekog broja u Excelu, najlakši način je upotreba funkcije za izračunavanje kvadratnog korena nekog broja, a to je SQRT funkcija.

SQRT uzima jedan jedini argument, a to je broj iz koga želite dobiti kvadratni koren.

Kako izračunati kvadratni koren broja 3 u Excelu?

Ukoliko želite da izračunate kvadratni koren broja 3, u novoj ćeliji unesite =sqrt(3) pritisnite Enter i dobićete rezultat.

Kako izračunati kvadratni koren broja 3 u Excelu?
Kako izračunati kvadratni koren broja 3 u Excelu?

Takođe, možete upotrebiti i referencu neke ćelije za izračunavanje kvadratnog korena te ćelije. Potrebno je da unesete formulu =sqrt(A1) ukoliko želite da izračunate koren broja koji se nalazi u ćeliji A1, kada se promeni vrednost ćelije A1, promeniće se i rezultat.

Da biste koristili ovu funkciju ćelija za koju želite da izračunate kvadratni koren (u ovom slučaju A1), mora biti broj i mora biti pozitivan broj, jer se ne može izračunati kvadratni koren iz negativnog broja (proizvod dva negativna broja je uvek pozitivan).

Ukoliko želite da Excel zanemari da li je broj iz koga želimo da izvučemo koren pozitivan ili negativan, odnosno ukoliko želimo da izračunamo kvadratni koren iz apsolutne vrednosti nekog broja koristićemo formulu =sqrt(abs(-100)) tj. ukoliko koristimo referencu neke ćelije =sqrt(abs(a1))

 
Kako da izračunate kvadratni koren nekog broja u Excel-u?
Kako da izračunate kvadratni koren nekog broja u Excel-u?

Kako izračunati n-ti koren nekog broja u Excelu?

Ukoliko znamo da je n-ti koren broja X jednak X^(1/n) lako možemo izračunati to u Excelu. Pa tako ukoliko želimo da izračunamo kvadratni koren broja 3, možemo da iskoristimo formulu =3^(1/2), ili npr. ako treba da izračunamo kubni koren broja koji se nalazi u ćeliji A2, u ćeliji B2 možemo uneti formulu =A2^(1/3). 

Kako izračunati n-ti koren koristeći funkciju POWER?

Pokazaću vam još jedan način za izračunavanje n-tog korena nekog broja, ovog puta možemo iskoristiti funkciju POWER. Funkcija POWER daje vrednost nekog broja podignutog na n-ti stepen.

Pa tako, ako iskoristimo znanje iz prethodnog koraka, a to je da je n-ti koren broja X jednak kada X stepenujemo sa brojem 1/n, možemo početi sa kreiranjem formule. Funkcija POWER zahteva dva elementa, prvi je osnova tj. broj koji želimo da stepenujemo, a drugi broj je stepen tj. eksponent. Tako da će formula glasiti =power(X;1/n), pa tako ako želimo da izračunamo kubni koren broja 27 u praznu ćeliju unosimo forulu =power(27;1/3) tj. ako želimo da izračunamo kubni koren broja koji se nalazi u npr. ćeliji A2, nosimo formulu =power(A2;1/3).

Kako izračunati n-ti koren koristeći funkciju POWER?


Napomena: u zavisnosti od podešavanja u formuli se upotrebljava tačka zarez (;) ili samo zarez (,), ali kada počnete da kucate formulu Excel će vam pokazati koji znak trebate upotrebiti. Pogledajte podešavanje tačke i zareza u Excelu.

Nadam se da ste naučili nešto novo u Excelu, ostanite da nas pratite, a uskoro će biti još zanimljivih tutorijala iz Excela.

Постави коментар

0 Коментари