Kako prebaciti redove u kolone ili kolone u redove u Excelu?

Pogledajte kako brzo možete prebaciti podatke iz redove u kolone ili iz kolona u redove u Excelu.Ukoliko imate neku tabelu u Excelu sa podacima u redovima koje treba da rotirade da oni budu u kolonama, ili imate podatke u kolonama koje želite da stavite u redove, možete koristiti opciju TRANSPOSE kako biste rotirali redove u kolone ili kolone u redove.

Provo je potrebno da selektujete tabelu (zajedno sa nazivima redova i kolona) koju želite da rotirate. Nakon toga desnim klikom na selektovanu tabelu izaberete opciju Copy.

Kako prebaciti redove u kolone ili kolone u redove u Excelu?


Sada odaberite novu lokaciju na radnom listu gde želite da nalepite novu tabelu sa izmenjenim redovima i kolonma, desnim klikom izaberete opciju Paste Special, štiklirajte opciju Transpose (u donjem desnom uglu) i kliknite na OK.

Kako prebaciti redove u kolone ili kolone u redove u Excelu?

Ovo je korisna opcija ukoliko ste počeli da unosite podatke, ali ste kasnije shvatili da bi ipak bilo bolje da se promeni raspored redova i kolona, pa da ne biste ponovo počeli sa unosom podataka možete iskoristiti ovu opciju.

Međutim, ukoliko je često potrebno rotirati raspored redova i kolona da biste neke podatke prikazali iz različitih uglova, mnogo je bolje da koristite pivot tabele,

Нема коментара

Komentari će biti pregledani pre objavljivanja.

MIlan Stanojevic. Copyright Blog Jaka Šifra 2010. - 2015. Омогућава Blogger.