Advertisement

Responsive Advertisement

Uputstvo za izradu seminarskog rada 1.deo


U ovom tekstu ću više obratiti pažnju na vizuelni izgled seminarskog rada. To je veoma bitan segment svakog seminarskog rada, jer ukoliko je loše oblikovan, čak i dobar tekst neće biti dovoljan. Ovde ću vam pokazati neke trikove koji će sigurno oduševiti vaše profesore.Najpre par reči o tome šta jedan seminarski rad mora da sadrži. Svaki seminarski rad mora da ima:


  1. Naslovnu stranu,
  2. Sadržaj,
  3. Uvod,
  4. Razradu,
  5. Zaključak i
  6. Bibliografiju/Literatura
     
1. Što se naslovne strane tiče tu postoje određena pravila. Na vrhu stranice, na sredini stoji naziv školske ustanove.
Nakon nekoliko novih redova, malo iznad sredine stranice, treba da stoji "Seminarski rad", a ispod toga i naziv teme tog seminarskog rada.
Posle toga sledi još par novih redova i onda stoji Predmet:, a ispod toga i naziv predmeta iz koga se radi seminarski rad.
Onda slede neka 2-3 nova reda pa onda sa leve strane stoji mentor, a sa desne student/učenik (u istom redu), u sledećem redu se ispod mentora piše njegovo ime, a ispod studenta ime studenta i broj indeksa.
Na samom dnu stranice, na sredini, stoji grad odakle je ta školska ustanova, mesec u kom radite taj rad i godina.
To je što se tiče naslovne strane, sada sledi sadržaj.
2.  Sadržaj se stavlja na početku rada, odmah posle naslovne strane. Sadrži naslove i podnaslove koji se obeležavaju arapskim brojevima (1, 2, 2.1, 2.2, 3,....) i broj strane na kojoj se nalazi naslov. Najbolje je da sadržaj pravite kada ste završili sa kucanjem seminarskog rada, jer se tada tačno zna na kojoj se stranici nalazi koji naslov, u toku rada može doći do toga da se vrše neke izmene pa je zbog toga bolje sadržaj raditi na kraju.
3. Uvod bi trebali da pišete "svojim rečima" i tu trebate da napišete šta ćete pisati u tom radu. Uvod bi trebalo da bude na jednoj strani, a maksimalno su dve. Uvodom trebate da zainteresujete čitaoca da pročita vaš rad. Uvod možete početi rečenicom "u ovom radu ću govoriti o .....biće reči i o......"  trebate da navedete po jednu dve rečenice iz svakog naslova i podnaslova. 
4. Razrada je glavni deo rada. Ide odmah nakon uvoda i počinje se na novoj strani, bez obzira koliko teksta ima na prethodnoj strani. Ovde trebate da pišete o temi koju ste dobili. Nemojte koristiti samo jednu literaturu, a ako ipak to radite nemojte baš svaki naslov i podnaslov isto napisati, neke napišite, neke izbacite pa dodajte nešto sa neta. Meni su jednom vratili seminarski baš iz tog razloga. U toku teksta obavezno stavljajte fusnote (o tome smo već govorili OVDE) jer neki profesori to traže. Ipak vi niste to izmislili već ste prepisali iz neke knjige, tako da navodite izvore. Deo teksta koji citirate stavite pod znacima navoda i onda dodajte fusnotu.
5. Zaključak se piše na jednoj ili dve strane isto kao i uvod. Treba da sadrži neke najbitnije delove rada, tu trebate da iznesete neka svoja zapažanja do kojih ste došli proučavajući tu temu. Zaključak pišiti "svojim rečima".
6. Literatura - literaturu trebate napisati na novoj stranici. Tu navodite koje ste sve izvore koristili tj.koje knjige, koje linkove...navedite bar nekoliko izvora.....čak i ako niste koristili možete staviti par sajtova npr. sr.wikipedia.com i slično.....neki profesori traže veći broj izvora, a sigurno neće da proverava koji deo teksta ste odakle izvukli.

 PRIMER - Naslovna strana

Kako trebaju da izgledaju fusnote
Prezime autora, prvo slovo njegovog imena. Naslov dela. Izdanje. Mesto izdavanja: Izdavač, godina izdavanja.

Za navođenje izvora sa nekog sajta
Prezime autora, prvo slovo njegovog imena. Web adresa te strane.

Постави коментар

0 Коментари