Advertisement

Responsive Advertisement

Kako da naučite slepo kucanje na tastaturi? Kucajte bez gledanja u tastaturu.

Naučite slepo kucanje, bez gledanja u tastaturu, osnovni položaj prstiju, kojim prstom se kucaju koja slova, vežbe i testovi. Kada naučite slepo kucanje, onda se vežba brzo kucanje na tastaturi.

Kako da naučite slepo kucanje na tastaturi? Kucajte bez gledanja u tastaturu.

 

Većina ljudi danas, skoro napamet zna raspored tastera na tastaturi, i kucaju dovoljno brzo. Međutim, većina ljudi mora da gleda u tastaturu dok kuca, pa da posle proverava otkucano. Uz pomoć nekoliko trikova, naučićete slepo kucanje na tastaturi, odnosno da kucate bez gledanja u tastaturu.Kako naučiti slepo kucanje?

Iako većina ljudi danas zna raspored tastera, nije u mogućnosti da kuca bez gledanja u tastaturu jer ne zna osnovni položaj prstiju na tastaturi.

Ukoliko ste primetili, na svakoj tastaturi slova F i J imaju male zareze, ispupčenja koja se mogu napipati. To nije slučajno tako, ona služe da biste bez gledanja u tastaturu znali kako da stavite prste.

Kažiprst leve ruke ide na slovo F, a kažiprst desne na slovo J. Ostali prsti su raspoređeni na susednim slovima, dok se palčevi koriste za taster SPACE. 

Ukoliko ste lepo rasporedili prste na tastaturi, treba da dobijete niz A-S-D-F sa levom rukom i J-K-L-Č sa desnom. Palčevi ostaju ispod tastera SPACE i služe uglavnom samo za taj taster. 

Na tastaturi se nalazi i dugme SHIFT i sa leve i sa desne strane, pa ukoliko želite da kucate veliko slovo F, koje se kuca kažiprstom leve ruke, malim prstom držite desni shift da biste otkucali veliko slovo. Obrnuta je situacija za slova koja se kucaju desnom rukom, tada levim malim prstom držite levi shift da biste dobili veliko slovo.

Na slici ispod je grafički prikazano kojim prstom se kucaju koji tasteri, mada sam ja neka slova naučio da kucam drugim prstom jer mi je bilo lakše (npr. C slovo kucam kažiprstom). 

 Pravila slepog kucanja na tastaturi

Najbolje se uči ponavljanjem, i preporuka je da se ne preskaču lekcije, jer se tako pamti, iako deluje dosadno i čini vam se da znate. Početne lekcije kucanja uključuju samo slova iz osnovnog reda i razmak, ponavljate FF, SS itd. dok ne savladate prvi red. Onda se posebno uvode nova slova, novi redovi, reči, rečenice, brojevi.

Na linku https://www.typingstudy.com/sr-serbian-3/lesson/1 možete započeti sa vežbanjem. Počnite od prve lekcije, nemojte preskakati i nemojte gledati u tastaturu dok kucate.

U početku ćete razmišljati, kojim prstom kucate koje slovo, a kada pređete sve lekcije i usavršite kucanje reči, na testovima brzine kucanja nećete razmišljati o tome, već će prsti sami leteti po tastaturi, dok ćete vi biti skoncentrisani na sledeću reč koju treba da otkucate. Naravno, brzina dolazi vremenom.


Lekcije za učenje slepog kucanja možete pronaći na sajtovima - http://www.typingstudy.com/sr-serbian-3 ili  http://www.freetypinggame.net/free-typing-lesson.asp .

Originalni tekst napisan: 21.3.2017.
Ažurirano: 15.3.2023.

Постави коментар

0 Коментари