Kako da obojite svaki drugi red u Excel-u?

Tabele su preglednije kada je svaki drugi red nijansiran, odnosno ukoliko obojite svaki drugi red u Excel tabeli. Viđao sam da to ljudi rade i ručno, a da se ne biste mučili pogledajte kako da obojite svaki drugi red u Excel-u, lako i brzo.

Kako da obojite svaki drugi red u Excel-u?

 

Formatiranje tabele: Obojen svaki drugi red

Selektujte tabelu koju želite da formatirate, kliknite na Home - Format as Table i izaberite neki od dostupnih stilova.

 

Kako obojiti svaki drugi red u Excelu?

Da biste promenili senčanje kliknite na tabelu, pa onda na "Design", pa umesto "Banded Rows" možete štiklirati "Banded Columns" kako bi svaka druga kolona bila obojena.

Design - Quick Styles - ovde možete promeniti stil tabele ili kreirati novi.

Obojen svaki drugi red u Excelu // Conditional Formatting / Uslovno formatiranje ćelija

Uslovno formatiranje ćelija tj. conditional formating je fenomenalan alat u Excelu, koji može biti dosta koristan ukoliko naučite da ga koristite. Ovo možda deluje kao teži način da obojite svaki drugi red u excelu, ali na ovaj način želim da pokažem i šta sve možete uraditi uz pomoć uslovnog formatiranja ćelija, pa možda dobijete neku ideju za formatiranje vaših tabela.

kako obojiti svaki drugi red u excelu

 

1. Označite sve ćelije u vašoj tabeli, gde želite da svaki drugi red bude obojen

2. Idite na Home - Conditional Formatting - New Rule...

3. U novom prozoru izaberite opciju "Use a formula to determine which cells to format" (broj 1)

4. U polju "Format values where this formula is true:" (broj 2) unesite sledeću formulu =MOD(ROW();2)=0

5. Još nismo završili, potrebno je odredimo formatiranje, zato kliknite na dugme "format" (broj 3) i u okviru kartice "Fill" (broj 4) izaberite boju u koju želite da obojite svaki drugi red. (broj 5)

6. Kliknite na OK (broj 6)

Ukoliko ne radi, vratite se od stavke broj 1, pažljivije čitajte i odradite svaki korak.

Šta znači formula =MOD(ROW();2)=0?

Meni je lakše da upamtim nešto ukoliko razumem o čemu se radi, pa će verujem i vama biti lakše da upamtite ovu formulu ukoliko je razumete.

Funkcija =ROW(), kao što joj i samo ime kaže, kao rezultat daje broj reda, pa je u redu 1, rezultat 1, u redu 27, rezultat 27 itd.

Funkcija MOD(broj; delilac) daje ostatak pošto broj podeli sa deliocem, npr. ako unesete =mod(13;5) - rezultat će biti 3, jer je 13/5 jednako 2 cela i ostatak je 3. Međutim, ako je delilac 2, rezultat može biti samo 0 ili 1.

Sada je već jasnije. =MOD(ROW();2) - u ovoj formuli ROW() je broj reda, a delilac je 2, tako da će rezultat biti ili 0 ili 1. Zato smo i u uslovnom formatiranju stavili pravilo da se svi redovi gde je rezultat 0 oboje u željenu boju (na kraju smo umesto 0, mogli da stavimo i 1).

Kako obrisati/izmeniti Conditional formatting?

Home - Conditional Formatting - Manage Rules.. pa izaberite "This Worksheet" u okviru opcije "Show formatting rules for" - ovde ćete videti sva pravila koje ste dodali za uslovno formatiranje, koja po potrebi možete editovati ili brisati.

Нема коментара

Komentari će biti pregledani pre objavljivanja.

MIlan Stanojevic. Copyright Blog Jaka Šifra 2010. - 2015. Омогућава Blogger.