Advertisement

Responsive Advertisement

Kako koristiti AVERAGE funkciju u Excel-u? Kako izračunati prosek u Excel-u? Aritmetička sredina

Za izračunavanje proseka tj. aritmetičke sredine u Excel-u, koristimo funkciju =AVERAGE(), a u ovom tekstu objašnjavamo kako da koristite AVERAGE funkciju u Excel-u.

Kako koristiti AVERAGE funkciju u Excel-u? Kako izračunati prosek u Excel-u? Aritmetička sredina

Kako koristiti AVERAGE funkciju u Excel-u?


Funkcija AVERAGE izgleda ovako:

=AVERAGE(broj1; [broj2]; ...[broj255])

gde je "BROJ1" koji sadrži vrednost, ćeliju ili opseg ćelija, obavezan argument, dok je "BROJ2...255" opcionalno...to su dodatne vrednosti, dodatan opseg ćelija itd.

Npr. formula =AVERAGE(C3:C12) u našem primeru računa prosečan broj bodova osvojen u prvom kolokvijumu, ako bi trebao da se računa prosek za prvi i drugi kolokvijum zajedno možemo koristiti =AVERAGE(C3:C12;D3:D12) - gde je C3:C12 prvi opseg...odnosno BROJ1, dok je D3:D12 drugi opseg..odnosno BROJ2...i tako možemo dodavati do 255 različitih opsega ili brojeva.

 

average funkcija primer

Bitne napomene oko korišćenja AVERAGE funkcije u Excel-u

Ukoliko opseg ćelija sadrži tekstualne vrednosti, tekstualne reprezentacije brojeva, prazne ćelije, logičke vrednosti, te vrednosti se zanemaruju. Međutim, ukoliko je vrednost ćelije nula, ta vrednost će biti uključena prilikom izračunavanja aritmetičke sredine.

Ukoliko želite da u referencu uključite logičke vrednosti i tekstualne prikaze brojeva, onda koristite funkciju =AVERAGEA(), međutim funkcija =averagea() će tekstualne prikaze brojeva vrednovati kao 0, logičke vrednosti TURE kao 1, a FALSE kao 0...

Za izračunvanje proseka samo onih vrednosti koje zadovoljavaju određene kriterijume upotrebljavaju se funkcije AVERAGEIF ili AVERAGEIFS.

 

  

Постави коментар

0 Коментари