17 prečica na tastaturi koje svako treba da zna

U ovom tekstu ću vam pokazati koje su to korisne prečice na tastaturi koje svako treba da zna. Ove prečice mogu znatno ubrzati rad na računaru, naročito ako ste naučili slepo kucanje, pa bez gledanja znate raspored tastera na tastaturi.
Precice na tastaturi
17 prečica na tastaturi koje svako treba da zna

17 korisnih prečica na tastaturi koje svako treba da zna


CTRL+C: Kopiranje (copy)
CTRL+X: Isecanje (cut)
CTRL+V: Lepljenje (paste)
CTRL+Z: Opozivanje radnje (undo)
CTRL+B: Podebljano
CTRL+U: Podvlačenje
SHIFT + DELETE - brišete selektovani fajl bez da on ide u "kantu" (oprezno sa ovim)
CTRL + strelice levo, desno, gore, dole + SPACE - da selektujete odredjenu ikonicu
SHIFT + strelice levo, desno, gore, dole - selektujete ceo red ikonica
F2 - promena imena fajla (rename)
F3 - otvara vam se "Search"
F5 - refresh
F10 - aktivira meni u otvorenom programu nakon toga strelicama na tastaturi možete da ulazite u meni
CTRL + A - da selektujete sve (koristi se još i u wordu, photoshopu i u mnogim programima)
ALT + F4 - da zatvorite bilo koji prozor, dokument, igricu......bilo šta
ALT + TAB - ukoliko ste otvorili nekoliko prozora (mozilla, word, ps...) kada držite pritisnuto ALT i pritiskate TAB možete da birate u koji od otvorenih prozora želite da odete (dosta korisno)
CTRL+ESC - otvara vam se START meni

Koliko često koristite prečice na tastaturi? Koje prečice najčešće koristite?

*Prečice su za Windows OS


2 коментара:

Komentari će biti pregledani pre objavljivanja.

MIlan Stanojevic. Copyright Blog Jaka Šifra 2010. - 2015. Омогућава Blogger.