Advertisement

Responsive Advertisement

PHP Tutorijali #3: PHP Osnove

Pogledajte video tutorijale o PHP osnovama koje je potrebno da savladate kako bi počeli da gledate neke ozbiljnije tutorijale o PHP-u.

Video tutorijali o PHP-u, naučite PHP
PHP Tutorijali #3: PHP Osnove

Pre nekoliko nedelja smo započeli sa video tutorijalima o PHP-u, koji je objavljivala PHP škola na svom YouTube kanalu, do sada smo objavili:
1.  PHP Tutorijali: Instalacija i podešavanje
2.  PHP Tutorijali #2: Podešavanje PDO drajvera

Osnove PHP-a - Video tutorijali


A sada objavljujemo jedan serijal PHP tutorijala o osnovama PHP, koje najpre morate savladati da biste nastavili sa praćenjem ostalih PHP tutorijala.

Ovaj serijal video tutorijala o PHP osnovama se sastoji od 11 lekcija, koje su objašnjene u 17 kratkih video snimaka. Svi video tutorijali su kraći od 10 minuta, tako da svoje slobodno vreme možete iskoristiti da pogledate neki video tutorijal i naučite nešto novo.

U ovim tutorijalima naučićete neke osnovne PHP komande i funkcije, upoznaćete se i sa promenljivama, petljama itd. Ovo su, kao što sam naslov kaže osnove PHP-a koje su vam potrebne da nastavite da pratite naše serijale PHP tutorijala koje objavljujemo, a i nakon pregledanja ovih tutorijala možete videti da li je PHP za vas ili nije.

Sadržaj Php tutorijala koji se nalazi u - ovom - serijalu.

PHP osnove - uvod u tutorial za početnike
PHP osnove - lekcija broj 1 - moj prvi fajl
PHP osnove - lekcija broj 2 - pisanje komentara
PHP osnove - lekcija broj 3 - promenljive
PHP osnove - lekcija broj 4 - If petlja
PHP osnove - lekcija broj 5 - switch() petlja
PHP osnove - lekcija broj 6 - while() petlja
PHP osnove - lekcija broj 7 - do while() petlja
PHP osnove - lekcija broj 8 - For petlja
PHP Osnove - lekcija broj 9 - Foreach petlja
PHP Osnove - lekcija broj 10 - Funkcije
PHP Osnove - lekcija broj 11 - Asocijativni nizovi

Preporučujem da prvo pogledate ceo serijal video tutorijala PHP osnove, kako biste nastavili da pratite tutorijale o PHP-u koje ćemo objavljivati na blogu.


Постави коментар

0 Коментари